medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Enhetsomvandlare

Omräknare för konvertering mellan avstånd och längd, tryck, vikt och massa, areal, energi och arbete, hastighet, tid, temperatur, effekt och volym.
km
m
cm
mm
micron
favn
dansk fot
dansk tum
sjömil
miles
yards
feet (fot)
inches (tum)
feet' + inches'' ' ''
Ångström
Parsec
Ljusår
Astronomiskenhed
Pascal
HektoPascal
bar
mbar
psi
mm kvicklilver (mmHg)
mm H2O (4°C)
Atmosfär
ton
kg
g
mg
pound (lb/lbs)
ounce (oz)
unit (atommassa-enhet)
km2
m2
cm2
mm2
feet2(Kvadratfot)
Ar
Hektar
Acre
Tunnland
joule
kWh
kcal
eV
m/s
km/t
knop
miles/hour
Sekund
Minut
Time
Dygn
Vecka
År
Celsius
Kelvin
Fahrenheit
Watt
kW
Hästkrafter
Liter
Deciliter
Centiliter
Milliliter
Gallon (US)
Gallon (UK)
km3(Kubikkilometer)
m3(Kubikmeter)
dm3(Kubikdecimeter)
cm3(Kubikcentimeter)
mm3(Kubikmillimeter)
Matsked
Tesked
Kopp (metrisk)
Kopp (US)
Pint (UK)
Ounce (UK)
Ounce (US)
Spand (UK)
Spand (US)
Barrel (UK)
Barrel (US - torr)
Barrel (US - vätska)
Barrel (US - petroleum)
Inch3(KubikInch)
Fot3(KubikFot)
Yard3(KubikYard)
Mil3(KubikMil)
Tack till Rasmus Beyer Petersen för programmering.
facebooktwitter