medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Metriska systemet

Enhetsfaktor

När man anger värdet av en storhet bör talvärdena ligga mellan 0,1 och 999. Därför sätts ett lämpligt prefix (enhetsfaktor) framför enheten.
Prefix Enhet Betydelse
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
milli m 10-3
mikro µ 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
femto f 10-15
atto a 10-18
exempel: 0,000010 mol/l skrivs 10 µmol/l


Vikt och volym

viktenheter volymenheter
1 kg = 1000 g
1 g = 1000 mg
1 mg = 1000 µg
1 µg = 1000 ng
1 l = 1 dm3 = 1000 cm3 = 1000 ml
1 dl = 100 cm3
1 cl = 10 cm3
1 ml = 1 cm3 = 1000 µl
1 matsked = 1 msk = 15 ml
1 dessertsked = 1 dsk = 10 ml
1 tesked = 1 tsk = 5 ml


Blandningar (vikt, volym och densitet)

När det gäller blandningar måste man ibland ta hänsyn till vätskans densitet. Densitet anges i g/ml eller g/cm3.

densitet = vikt/volym
vikt = densitet × volym
volym = vikt/densitet

densiteten för vatten är 1,0 g/ml
densiteten för sprit är 0,8 g/ml
densiteten för sockersirap är 1,3 g/ml

hur mycket väger 50 ml av vätskan?
gör så här 50 ml vatten väger 50 × 1,0 = 50 g
50 ml sprit väger 50 × 0,8 = 40 g
50 ml sockersirap väger 50 × 1,3 = 65 g
hur stor volym har 100 g av vätskan?
gör så här 100 g vatten har volymen 100/1,0 = 100 ml
100 g sprit har volymen 100/0,8 = 125 ml
100 g sockersirap har volymen 100/1,3 = 77 ml
facebooktwitter