medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Min ordlista

Addisons sjukdomTa bort
bristande funktion i binjurebarken som bl.a. ger kortisonbrist, brunpigmentering, lågt blodtryck, trötthet och avmagring.
BactrimTa bort
antibiotikum: svår infektion i urinvägar och luftvägar, prostatit, shigellos, tyfoid- och paratyfoidfeber, infektioner orsakade av Pneumocystis carinii.
facebooktwitter