medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

perservation

svårighet att avbryta en tankegång, ses t.ex. vid vissa psykotiska tillstånd.
facebooktwitter