medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

depersonalisation

upplevelse av att känna sig avskild från sitt eget psyke eller sin egen kropp, ses t.ex. vid svår ångest och psykotiska tillstånd.
facebooktwitter