medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

derealisation

känsla av overklighet där personen upplever sig främmande för och avskild från omgivningen, ses vid svår ångest och psykoser.
facebooktwitter