medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

rosacea

kroniskt sjukdomstillstånd som utvecklas gradvis och karakteriseras av rodnad, kvisslor, grova porer, hetta eller sveda.
facebooktwitter