medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

fysioterapi

förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder vid fysisk eller psykisk skada eller sjukdom.
facebooktwitter