medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

spinal muskelatrofi

SMA, en grupp ärftliga sjukdomar där motoriska nervceller i mellanhjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen bryts ned, vilket leder till muskelsvaghet och muskelförtvining.
facebooktwitter