medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

enzymatisk hydrolys

sönderdelning av ämnen under vattenupptag med hjälp av enzym.

facebooktwitter