medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

glukorinidering

process i kroppen som gör ett läkemedel vattenlösligt (elimineras via urinen).

facebooktwitter