medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

modalitet

den utrustning som används för att generera bilder av kroppen, exempelvis inom medicinsk radiologi eller sonografi.

facebooktwitter