medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

skjuvning

deformation utan volymändring, vinkeländringen är skapad av själva deformationen.

facebooktwitter