medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

subakut nekrotiserande encefalomyelopati

Leighs syndrom, allvarligt tillstånd med karaktäristiska förändringar i hjärnan som oftast drabbar små barn.

facebooktwitter