medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

urnjurgången

wolffska gångar, parig struktur under fosterutvecklingen som utvecklas till sädesledare, bitestiklar och sädesblåsor.

facebooktwitter