medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

a

1. förkortning för artär. 2. grekiskans första bokstav alpha.
facebooktwitter