medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ABCDE

airway, breathing, circulation, disability and exposure (eng.), i ordning viktigaste åtgärder vid första hjälpen: andningsväg och halsryggsimmobilisering, ventilation, cirkulation med blödningskontroll, medvetande och pupiller, samt exponering utan nedkylning.
facebooktwitter