medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

absorberad dos

stråldos som i enheten gray absorberats per massenhet inom en vävnad.
facebooktwitter