medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

abstinenssymtom

avvänjningssymtom i form av olust, nedstämdhet och kroppsliga obehag när tillförseln av den beroendeskapande drogen uteblir.
facebooktwitter