medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ACE-hämmare

medel som hämmar renin-angiotensin-aldosteron-systemet, används vid högt blodtryck och hjärtsvikt.
facebooktwitter