medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ackommodation

anpassning, ögats förmåga att anpassa seendet till olika avstånd.
facebooktwitter