medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Adam-Stokes syndrom

attacker av medvetslöshet orsakade av tillfälliga episoder med för långsam hjärtfrekvens, en blandform av AV-block I, II, III och tillfälligt totalt AV-block, men med en däremellan normal hjärtrytm.
facebooktwitter