medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

adrenalin

1. hormon från binjuremärgen som utsöndras vid stress, rädsla och ansträngning. 2. läkemedel som används vid allergiska reaktioner, astma, hjärtstillestånd och grön starr.
facebooktwitter