medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

agonist

1. läkemedel som binder till en receptor och utlöser fysiologisk aktivitet: partiell a. samma reaktion utan full fysiologisk aktivitet. 2. muskelsammandragning som framkallar en rörelse.
facebooktwitter