medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

aids

aquired immune deficiency syndrome (eng.), förvärvad immunbristsjukdom orsakad av humant immunbristvirus, HIV.
facebooktwitter