medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

akut myeloisk leukemi

AML, leukemi med abnorm ökning av myeloiska (hörande till benmärgen) celler i blodet.
facebooktwitter