medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

akut omhändertagande

omhändertagande utan tidsfördröjning av skadad eller sjuk utanför sjukhuset (olycksplats eller insjuknandeplats) eller på sjukhuset (akutmottagning eller annan mottagning).
facebooktwitter