medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

akut stressreaktion

reaktion på ett psykiskt trauma av exceptionellt hotande eller katastrofalt slag, kan övergå till ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
facebooktwitter