medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ALAT

alaninaminotransferas, enzym som deltar i kroppens aminosyraomsättning och vars halt stiger vid cellsönderfall, t.ex. vid lever eller muskelskada.
facebooktwitter