medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

albuminuri

protein i urinen: ortostatisk a. protein i urinen vid uppegående (utan samtidig njurinflammation).
facebooktwitter