medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

aldosteronism

1. primär aldosteronism, Conns syndrom, tillstånd med ökad produktion av aldosteron, ofta orsakat av aldosteronproducerande tumör eller binjurebarkshyperplasi, vilket leder till högt blodtryck och lågt kalium. 2. sekundär aldosteronism, förhöjd aktivering av det blodtrycksreglerande systemet (RAAS), orsakat av njurartärstenos, hjärtsvikt, nefrotiskt syndrom eller minskad produktion av aldosteron vid leversjukdom eller godartad tumör som producerar renin.
facebooktwitter