medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

alfareceptorer

adrenerga receptorer i blodkärl och nervändar för reglering av blodtryck och noradrenalinfrisättning, ingår i autonoma nervsystemets sympatiska del.
facebooktwitter