medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

allergi

immunologisk reaktion som uppstår när immunsystemet överreagerar på något ämne och bildar IgE-antikroppar (snabb reaktion, t.ex. födoämnesallergi och hösnuva) eller aktiverar vita blodkroppar av T-lymfocyttyp (fördröjd reaktion, t.ex. kontakteksem).
facebooktwitter