medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

allergivaccination

hyposensibilisering, specifik immunterapi, gradvis tillvänjning av ett allergiframkallande ämne för att förebygga de symtom som uppkommer vid IgE-medierade allergiska reaktioner.
facebooktwitter