medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

alternativmedicin

åtgärder som syftar till att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador men som inte har godtagits i hälso- och sjukvården.
facebooktwitter