medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Alzheimers sjukdom

demenssjukdom utan känd orsak som drabbar hjärnans nervceller vilka tillbakabildas och dör, det vanligaste symtomet är försämrat närminne.
facebooktwitter