medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ambulant vård

vård som ges utan att patienten läggs in.
facebooktwitter