medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ameloblastom

tumör i över- eller underkäken utgående från tandemaljceller.
facebooktwitter