medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

amenorre

utebliven menstruation: primär a. då kvinnan aldrig haft menstruation; sekundär a. frånvaro av menstruation på grund av sjukdom eller graviditet.
facebooktwitter