medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

amimi

oförmåga att uttrycka sig i form av minspel och gester.
facebooktwitter