medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

amyloidos

onormal inlagring av amyloid (svårlösligt protein) i kroppsvävnad.
facebooktwitter