medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ANA

antinukleära antikroppar, antikroppar som är riktade mot antigen i cellkärnan, t.ex. antikroppar mot DNA, och finns i höga koncentrationer i blodet vid autoimmuna reumatiska systemsjukdomar som t.ex. SLE.
facebooktwitter