medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

anaerob

process som ej kräver tillgång till fritt syre: anaeroba bakterier bakterier som ej kräver syre för att leva.
facebooktwitter