medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Anafranil

antidepressivum (tricykliskt): depression, paniksyndrom, ångest- och tvångssyndrom, agorafobi, narkolepsi.
facebooktwitter