medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

anafylaktisk reaktion

överkänslighetsreaktion som kan drabba personer med allergi, ger svullnad i mun och svalg, fallande blodtryck, yrsel och vid förlust av medvetande leder den till chock.
facebooktwitter