medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

analog

motsvarighet, t.ex. läkemedel som är annorlunda sammansatt men med samma verkan som ett annat ämne.
facebooktwitter