medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

anamnes

sjukdomshistoria, patientens beskrivning av sin sjukdom. Adj. anamnestisk.
facebooktwitter