medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

anemi

blodbrist: perniciös a. blodbrist orsakad av bristande vitamin B12- och folsyraupptag i magsäcken; aplastisk a. blodbrist orsakad av utebliven eller nedsatt bildning av röda blodkroppar; hemolytisk a. blodbrist på grund av ökat sönderfall av röda blodkroppar; sekundär a. blodbrist på grund av annan sjukdom.
facebooktwitter