medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

angiogeneshämmare

substanser som hämmar blodkärlsnybildning (en förutsättning för tillväxt och spridning av elakartade tumörer) och används i försök som antitumörbehandling.
facebooktwitter