medicinsk fickordbok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

angiotensin-II-receptorantagonist

blodtryckssänkande medel som motverkar effekten av det kärlsammandragande hormonet angiotensin II.
facebooktwitter